Det gror

Illustration till framsida och inlaga av Vegourmet 2018-01. Bilderna är gjorda av papper och örter och är fotograferade.

Det gror, framsida

Det gror, framsida

Det gror, rubrik till inlaga

Det gror, rubrik till inlaga

Detalj

Detalj

Detalj

Detalj